Đồng Tháp chủ động nhập cuộc để không ở lại phía sau