Các sản phẩm đạt giải thưởng Make in Vietnam 2022 giúp đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia