Month: July 2022

NEWS
Đồng Tháp: Số hóa ngành nông nghiệp, hình thành mạng lưới quan trắc tự động

Ngày 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022