Month: June 2022

NEWS
‘Tomgoxy’ quá lợi hại!

Giao dịch trên thị trường thủy sản toàn cầu khoảng 30 tỷ USD/ năm. Việt Nam muốn không bao lâu nữa sẽ chiếm 1/3 trong

NEWS
Hội thảo – Chuyển đổi số trong ứng phó hạn mặn

Ngày 20/6, tại Trà Vinh, Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn Mỹ Lan tổ

NEWS
SHRIMP 2022

RYNAN TECHNOLOGIES VIỆT NAM trưng bày các sản phẩm về thiết bị nuôi trồng thủy sản tại Sự kiện: HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM THƯƠNG