Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh RYNAN