Month: June 2021

NEWS
Phấn đấu phát triển 4 ngàn héc-ta tôm công nghệ cao

Nghị quyết số 04-NQ / TU, ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến

NEWS
Rynan: Tiên phong chuyển đổi số trong chuỗi giá trị ngành tôm

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức to lớn đối với ngành thủy sản toàn cầu, làm sụt giảm doanh

NEWS
Rynan: Tiên phong chuyển đổi số trong chuỗi giá trị ngành tôm

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức to lớn đối với ngành thủy sản toàn cầu, làm sụt giảm doanh