Month: October 2020

NEWS
Festival Daklak

UBND tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương)

NEWS
Sự kiện Triển Lãm Đồng Tháp

Từ ngày 17 đến 20 tháng 10 năm 2020, RYNAN Technologies Việt Nam sẽ tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm mới tại Sự

NEWS
Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn”

Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn” với sự

NEWS
Sự kiện triển lãm tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh

Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2020, RYNAN Technologies Việt Nam sẽ tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm mới tại