Month: September 2019

  • Home
  • /
  • Month: September 2019
NEWS
Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh

Với ứng dụng giám sát sâu rầy thông minh, nông dân ngồi ở nhà cũng vẫn có thể biết có bao nhiêu loài sâu hại,